ÅRSMØTE

Publisert: 30.04.2019 av Mads Frantsen E-post forfatter

Varsel om Årsmøte i Opptek

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Opptek den 28 mai kl 17.00 i Opplæringshuset sine lokaler.

.
Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut senest 2 uker før årsmøte, kun som elektronisk versjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være skriftlig anmeldt til Styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet starter kl. 17.00