SØK LÆREPLASS

 soklareplass4

SØKLÆREPLASS.NO

Lenken søklæreplass.no er nå åpen for søknader.

Intervju prosessen starter mars og vil gå frem til medio september.

Har du søkt?
Bedriftene vil da ta kontakt hvis du er aktuell i deres fag for evt. intervju!

Vi ønsker deg lykke til.
Med hilsen

Opptek v  Hafdis, Peder, Oddvar, Geir Ove & Mads

NB! husk også å søke på Vigo før 1 mars på Vigo.no

 

GL