NDT (Non Destructive Testing)

 • Aktuelle arbeidssteder

  NDT-kontrollører arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  NTD er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. 

  • innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner
  • vurdering av risiko knyttet til HMS
  • planlegging og tilrettelegging av kontroller
  • mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven
  • bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger
  • kalibrering og justering av måleutstyr
  • målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr
  • kontroll ved visuell inspeksjon
  • radiografi- eller ultralydkontroll
  • penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting
  • registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver
  • verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier
  Personlige egenskaper

  En NDT-kontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig. Du må også kunne samarbeide med andre i bedriften og kommunisere med kunder.

Mer om NDT-kontrollør