Finmekaniker

 • Aktuelle arbeidssteder

  Arbeidsplasser for en finmekaniker finnes blant annet i virksomheter som arbeider med service på mikroskoper og kameraer, i bedrifter som produserer små detaljer med stor grad av nøyaktighet, ved medisintekniske avdelinger på sykehus og ved forskningsinstitusjoner som universitet og høyskoler.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Finmekanikeren bygger sammen måle– og kontrollutstyr samt justerer det. Eksempler på produkter kan være deler til mikroskoper, instrumenter og utstyr til laboratorieforskning. Sentrale arbeidsoppgaver er

  • produksjon av deler og utstyr (bestående av mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, optiske og elektroniske komponenter) for styring, kontroll og måling
  • tegning og konstruksjon av løsning
  • valg av egnede materialer
  • anvendelse av DAK/DAP og manuelle verktøymaskiner som dreiebenk, fresemaskin og bormaskin
  • sliping, liming, sammenføyning, overflatebehandling, lodding samt platebearbeiding
  Personlige egenskaper

  En finmekaniker må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Produktene er ofte små og lette, noe som igjen medfører krav til fine toleranser og pasninger. Du bør ha godt håndlag, evne til å arbeide nøyaktig, være god i matematikk, være fingerferdig og ha evne til å se både teoretiske og praktiske løsninger. Språk som tysk og engelsk brukes mye i manualer og teknisk oppslagsverk.

Mer om finmekaniker