Elektriker

 • Aktuelle arbeidssteder

  En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

  Sentrale arbeidsoppgaver
  Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:
  • boliger og andre bygninger
  • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • industri, landbruk, skip
  • olje- og gassinstallasjoner
  • alarm- og sikkerhetsanlegg
  Personlige egenskaper
  Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.
  Formelle krav

  Skal du arbeide som elektriker på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, må du tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen. Du må også ha godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege.

Mer om elektriker